Τι χρειάζεται για να εγγραφείς

  • Αίτηση Εγγραφής Μέλους στον Σκοπευτικό Όμιλο Ιωαννίνων.
  • Αίτηση Εγγραφής Αθλητή στην ΣΚ.Ο.Ε.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986.
  • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (εμπρός - πίσω).
  • (4) Έγχρωμες φωτογραφίες.
  • Για ανήλικους Αθλητές απαιτείται και συγκατάθεση του κηδεμόνα του.

Με την παραλαβή των δικαιολογητικών εγγραφής εκδίδεται η Κάρτα Υγείας Αθλητή, και με το οποίο θα πρέπει να επισκεφθείτε ένα γιατρό για να το θεωρήσετε βάση του Άρθρου 33 παρ. 9 του Αθλητικού Νόμου 2725/1999, και να μας επιστρέψετε, ώστε να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εγγραφής σας.

Με την κατάθεση όλων των δικαιολογητικών εγγραφής σας  και έπειτα από την έγκριση τους από το διοικητικό συμβούλιο του Ομίλου μας, αποστέλλονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, για την έκδοση του Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας (Δ.Α.Ι.).