Δραστηριότητες

Ο Σκοπευτικός Όμιλος Ιωαννίνων, πέρα από τις καθαρά σκοπευτικές αγωνιστικές δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχει ή διοργανώνει (αγώνες, κ.λ.π.), έχει να επιδείξει μια πολύπλευρη κοινωνική παρουσία, κυρίως μέσω του εθελοντισμού:

Σκοπευτικός Όμιλος Ιωαννίνων και Εθελοντισμός : Η Ομάδα Εκτάκτων Αναγκών

Ο ΣΚ.Ο.Ι. από το έτος 1995 ίδρυσε εθελοντική ομάδα για προσφορά και βοήθεια στο κοινωνικό σύνολο, πρίν ακόμη γίνει η οργάνωση των εθελοντικών οργανώσεων από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ήταν η πρώτη εθελοντική οργάνωση της Ηπείρου που πληρούσε τις προδιαγραφές και εντάχθηκε το 2001 στο δίκτυο εθελοντικών οργανώσεων της Γ.Γ.Π.Η.

Σκοπός αυτής της ομάδας είναι η εθελοντική προσφορά και βοήθεια στο κοινωνικό σύνολο για τηναντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (σεισμοί, πλημμύρες, μεγάλες δασικές πυρκαγιές, οικολογικές καταστροφές,επιδημίες, κ.λ.π.).

Σήμερα, η ομάδα έχει στη δύναμη της 30 μέλη αμμέσου κινητοποιήσεως και άλλα 20 άτομα ως εφεδρεία. Στην ομάδα συμμετέχουν 4 γιατροί κρίσιμων ειδικοτήτων, 4 εκπαιδευμένοι διασώστες, 3 πολιτικοί μηχανικοί (που μπορούν να βοηθήσουν σε περίπτωση σεισμών – είσοδος σε ετοιμόροπα κτίρια – αντοχή και απεγκλωβισμός ατόμων), 4 ηλεκτρονικούς που εξασφαλίζουν τις επικοινωνίες της ομάδος, 3 ορειβάτες, 2 σπηλαιολόγους, 1 μάγειρα, 3 τεχνικούς, 4 νοσηλευτές, κ.α.

Η ομάδα μας ανταποκρίθηκε πάντα με μεγάλη ταχύτητα και προθυμία σε όλα τα καλέσματα της Γ.Γ.Π.Π. και έφερε εις πέρας με επιτυχία όλες της αποστολές που της ανατέθηκαν.

Η ομάδα πραγματοποιεί πολλές ασκήσεις ετησίως καθώς επίσης έχει συνεκπαιδευτεί με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Ε.Κ.Α.Β. και τους Εθελοντές Σαμαρείτες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ομάδα Εκτάκτων Αναγκών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Σκοπευτικό Όμιλο Ιωαννίνων (skoi.ioan@gmail.com).

Η Ομάδα Διάσωσης σε άσκηση

Ομάδα Διάσωσης, διανυκτέρευση σε βουνό

Πυροφυλάκιο Τσούκα Ρόσα, 2000 μ.

Απεγκλωβισμός Τεχνικών ΔΕΗ Ζαγόρια

Εκπαίδευση στην πυρόσβεση

Εκπαίδευση στην πυρόσβεση

Α’ Βοήθειες σε τραυματία

Αναζήτηση αγνοούμενου

Ακόμη και οι έμπειροι κολλάνε