Στη σελίδα αυτή θα παρουσιάζονται σκοπευτικά όπλα μελών του ΣΚ.Ο.Ι. που τα πωλούν για διάφορους λόγους (αγορά νέου, αντικατάσταση λόγω αλλαγής αθλήματος κ.α.). Ο Σύλλογος κατά κανένα τρόπο δεν ενέχεται στην οικονομική συναλλαγή μεταξύ αγοραστή ή πωλητή. Η τιμή πώλησης καθορίζεται αποκλειστικά από τον κάτοχο και η συναλλαγή γίνεται σε ατομικό επίπεδο. Ο σκοπός αυτής…

Read More