ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ A’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019

ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΜΕΣΩ SMS

IANOYAΡΙΟΣ 13 (Κυριακή)

1.Πιστόλι 30+30 2. Πρακτ. Σκοπ. 3.Πιστόλι 0,22 std

27 (Κυριακή)

1.Πιστόλι 30+30 2. Πρακτ. Σκοπ. 3.Πιστόλι 0,22 std

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 10 (Κυριακή)

1.Πιστόλι 30+30 2. Πρακτ. Σκοπ. 3.Πιστόλι 0,22 std

24 (Κυριακή)

1.Τυφέκιο Μ.Δ.300μ.Πρην. 2.Πιστόλι Κ.Π. 30+30

3.Πιστόλι 0,22΄΄ std

ΜΑΡΤΙΟΣ  3 ( Κυριακή)

1.Πιστόλι 30+30 2. Πρακτ. Σκοπ. 3.Πιστόλι 0,22 std

17 ( Κυριακή)

1.Πιστόλι 30+30 2. Πρακτ. Σκοπ. 3.Πιστόλι 0,22 std

31 (Κυριακή)

1.Τυφέκιο Μ.Δ.300μ.Πρην. 2. Πιστόλι Κ.Π. 30+30

3. Πιστόλι 0,22΄΄ std

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 7 (Κυριακή)

1.Πιστόλι 30+30 2. Πρακτ. Σκοπ. 3.Πιστόλι 0,22 std

14 (Κυριακή)

1.Πιστόλι 30+30 2. Πρακτ. Σκοπ. 3.Πιστόλι 0,22 std

21 (Κυριακή

1.Πιστόλι 30+30 2. Πρακτ. Σκοπ. 3.Πιστόλι 0,22 std

ΜΑΙΟΣ 5 (Κυριακή)

1.Πιστόλι 30+30 2. Πρακτ. Σκοπ. 3.Πιστόλι 0,22 std

19 (Κυριακή)

1.Πιστόλι 30+30 2. Πρακτ. Σκοπ. 3.Πιστόλι 0,22 std

26 (Κυριακή)

1.Πιστόλι 30+30 2. Πρακτ. Σκοπ. 3.Πιστόλι 0,22 std

ΙΟΥΝΙΟΣ 2 (Κυριακή)

1.Πιστόλι 30+30 2. Πρακτ. Σκοπ. 3.Πιστόλι 0,22 std

9 (Κυριακή)

1.Πιστόλι 30+30 2. Πρακτ. Σκοπ. 3.Πιστόλι 0,22 std

23 (Κυριακή)

1.Πιστόλι 30+30 2. Πρακτ. Σκοπ. 3.Πιστόλι 0,22 std

ΙΟΥΛΙΟΣ 7 (Κυριακή)

1.Πιστόλι 30+30 2. Πρακτ. Σκοπ. 3.Πιστόλι 0,22 std

21 (Κυριακή)

1.Πιστόλι 30+30 2. Πρακτ. Σκοπ. 3.Πιστόλι 0,22 std