ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΜΕΣΩ SMS

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  

 2 (Κυριακή)

1.Πιστόλι Κ.Π.
30+30- Πρακτική Σκοποβολή

 

2.Πιστόλι
0,22΄΄ std

   


9
(Κυριακή)

1.Πιστόλι Κ.Π.
30+30-Πρακτική Σκοποβολή

 

2.Πιστόλι
0,22΄΄ std

   

30 (Κυριακή)

1.Πιστόλι Κ.Π.
30+30-Πρακτική Σκοποβολή

 

2.Πιστόλι
0,22΄΄ std

   
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  

  14 (Κυριακή)

1.Πιστόλι Κ.Π.
30+30-Πρακτική Σκοποβολή

 

2.Πιστόλι
0,22΄΄ std

   


21
(Κυριακή)

1.Πιστόλι Κ.Π.
25μ.- .Πρακτική Σκοποβολή

 

3.Πιστόλι
0,22΄΄ std

   

28 (Κυριακή)

1.Τυφέκιο
Μ.Δ.300μ.Πρην.

 

2.Πιστόλι Κ.Π.
30+30

 

3.Πιστόλι
0,22΄΄ std

   
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  

  11 (Κυριακή)

1.Πιστόλι Κ.Π.
30+30- Πρακτική Σκοποβολή

 

2.Πιστόλι
0,22΄΄ std

   

18 (Κυριακή)

1.Πιστόλι Κ.Π.
25μ.- Πρακτική Σκοποβολή

 

3.Πιστόλι
0,22΄΄ std

   

25 (Κυριακή)

1.Τυφέκιο
Μ.Δ.300μ.Πρην.

 

2.Πιστόλι
Κ.Π. 30+30

 

3.Πιστόλι
0,22΄΄
std

   
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  

2 (Κυριακή)

1.Πιστόλι Κ.Π.
25μ.- Πρακτική Σκοποβολή

 

3.Πιστόλι
0,22΄΄ std

   

16 (Κυριακή)

1.Πιστόλι Κ.Π.
30+30- Πρακτική Σκοποβολή

 

2.Πιστόλι
0,22΄΄ std

   

30 (Κυριακή)

1.Πιστόλι Κ.Π.
30+30- Πρακτική Σκοποβολή

 

2.Πιστόλι
0,22΄΄ std