ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΜΕΣΩ SMS

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ         
                                  3  (Κυριακή) 1.Πιστόλι Κ.Π. 30+30- Πρακτική Σκοποβολή
  2.Πιστόλι 0,22΄΄ std
   
                                  17  (Κυριακή) 1.Τυφέκιο Μ.Δ.300μ.Πρην.
                                2.Πιστόλι Κ.Π. 30+30
  3.Πιστόλι 0,22΄΄ std
   
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ           1   (Κυριακή) 1.Πιστόλι Κ.Π. 30+30
  2.Πιστόλι 0,22΄΄ std
   
   
                                 15   (Κυριακή) 1.Πιστόλι Κ.Π. 25μ.
                               2.Πρακτική Σκοποβολή LI
  3.Πιστόλι 0,22΄΄ std
   
                                22   (Κυριακή) 1.Πιστόλι Κ.Π. 30+30
  2.Πιστόλι 0,22΄΄ std
 
   
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ        5    (Κυριακή) 1.Πιστόλι Κ.Π. 30+30- Πρακτική Σκοποβολή
  2.Πιστόλι 0,22΄΄ std
   
                               19    (Κυριακή) 1.Πιστόλι Κ.Π. 25μ.
  2.Πρακτική Σκοποβολή LI
  3.Πιστόλι 0,22΄΄ std
   
                               26   (Κυριακή) 1.Τυφέκιο Μ.Δ.300μ.Πρην.
                              2.Πιστόλι Κ.Π. 30+30
  3.Πιστόλι 0,22΄΄ std
   
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ      3   (Κυριακή) 1.Πιστόλι Κ.Π. 25μ.
  2.Πρακτική Σκοποβολή LI
  3.Πιστόλι 0,22΄΄ std
   
                               10   (Κυριακή) 1.Πιστόλι Κ.Π. 30+30- Πρακτική Σκοποβολή
  2.Πιστόλι 0,22΄΄ std
   
                               17   (Κυριακή) 1.Πιστόλι Κ.Π. 30+30- Πρακτική Σκοποβολή
  2.Πιστόλι 0,22΄΄ std