ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΜΕΣΩ SMS

 

IANOYAΡΙΟΣ                 14 (Κυριακή) 1.Πιστόλι 30+30  2. Πρακτ. Σκοπ.
3.Πιστόλι 0,22  std 
   
                                          21 (Κυριακή) 1.Πιστόλι 30+30  2. Πρακτ. Σκοπ.
3.Πιστόλι 0,22  std
   
                                          28 (Κυριακή) 1.Πιστόλι 30+30  2. Πρακτ. Σκοπ.
3.Πιστόλι 0,22  std
   
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ             11  (Κυριακή) 1.Πιστόλι 30+30  2. Πρακτ. Σκοπ.
3.Πιστόλι 0,22  std
   
                                           25 (Κυριακή) 1.Τυφέκιο Μ.Δ.300μ.Πρην.  2.Πιστόλι Κ.Π. 30+30
  3.Πιστόλι 0,22΄΄ std
   
ΜΑΡΤΙΟΣ                        4 ( Κυριακή) 1.Πιστόλι 30+30  2. Πρακτ. Σκοπ.
3.Πιστόλι 0,22 
std
   
                                         11 ( Κυριακή) 1.Πιστόλι 30+30  2. Πρακτ. Σκοπ.
3.Πιστόλι 0,22  std
   
                                         25  (Κυριακή) 1.Τυφέκιο Μ.Δ.300μ.Πρην.   2. Πιστόλι Κ.Π. 30+30
  3. Πιστόλι 0,22΄΄ std
   
ΑΠΡΙΛΙΟΣ                       1  (Κυριακή) 1.Πιστόλι 30+30  2. Πρακτ. Σκοπ.
3.Πιστόλι 0,22  std
   
                                         15  (Κυριακή)  1.Πιστόλι 30+30  2. Πρακτ. Σκοπ.
3.Πιστόλι 0,22  std
   
   
                                29  (Κυριακή 1.Πιστόλι 30+30  2. Πρακτ. Σκοπ.
3.Πιστόλι 0,22  std
   
ΜΑΙΟΣ                            6 (Κυριακή) 1.Πιστόλι 30+30  2. Πρακτ. Σκοπ.
3.Πιστόλι 0,22  std
   
                                        13 (Κυριακή) 1.Πιστόλι 30+30  2. Πρακτ. Σκοπ.
3.Πιστόλι 0,22  std
   
   
                                        20 (Κυριακή) 1.Πιστόλι 30+30  2. Πρακτ. Σκοπ.
3.Πιστόλι 0,22  std
   
ΙΟΥΝΙΟΣ                       3 (Κυριακή) 1.Πιστόλι 30+30  2. Πρακτ. Σκοπ.
3.Πιστόλι 0,22  std
   
                                        10 (Κυριακή) 1.Πιστόλι 30+30  2. Πρακτ. Σκοπ.
3.Πιστόλι 0,22  std
   
   
                                       24 (Κυριακή) 1.Πιστόλι 30+30  2. Πρακτ. Σκοπ.
3.Πιστόλι 0,22  std
   
ΙΟΥΛΙΟΣ                         1 (Κυριακή) 1.Πιστόλι 30+30  2. Πρακτ. Σκοπ.
3.Πιστόλι 0,22  std
   
                                        15 (Κυριακή) 1.Πιστόλι 30+30  2. Πρακτ. Σκοπ.
3.Πιστόλι 0,22  std
   
                                        22 (Κυριακή) 1.Πιστόλι 30+30  2. Πρακτ. Σκοπ.
3.Πιστόλι 0,22  std